TV& VIDEO

Chống chọi ung thư

Người phụ nữ một mình chống chọi ung thư…

Người phụ nữ một mình chống chọi ung thư…

VTV.vn - Bà Vũ Thị Hiên (Thanh Hóa) bị ung thư vú giai đoạn 2, nhưng ngày đêm chỉ có một mình vật lộn với căn bệnh quái ác này.