TV& VIDEO

chống chuyển giá trốn thuế

Châu Âu mong muốn áp dụng chống thất thu thuế đồng bộ tại các quốc gia

Châu Âu mong muốn áp dụng chống thất thu thuế đồng bộ tại các quốc gia

VTV.vn - Các doanh nghiệp châu Âu mong muốn các biện pháp chống chuyển giá trốn thuế phải áp dụng cùng một lúc ở tất cả các nước.