TV& VIDEO

chống đẩy

Cụ bà 80 tuổi chống đẩy 150 cái mỗi ngày

Cụ bà 80 tuổi chống đẩy 150 cái mỗi ngày

Cụ bà ở Trung Quốc tuy tuổi đã cao vẫn có thể chống đẩy hàng trăm cái và chơi thể thao hàng ngày.