TV& VIDEO

chống nạn tự tử

Chiến dịch vận động chống nạn tự tử

Chiến dịch vận động chống nạn tự tử

VTV.vn - Rong ruổi bằng xe máy tới mọi miền đất nước Ấn Độ trong suốt 8 tháng là cách mà cô Sana Iqbal muốn giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về vấn nạn tự tử.