TV& VIDEO

chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn ngập cho đến năm 2019?

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn ngập cho đến năm 2019?

VTV.vn - Dự án chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất nếu triển khai cũng phải đến năm 2019 mới hoàn thành.