TV& VIDEO

chống phá chính quyền

Trung Quốc thưởng tiền cho người dân tố cáo gián điệp

Trung Quốc thưởng tiền cho người dân tố cáo gián điệp

VTV.vn - Chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc vừa thông báo sẽ thưởng tiền cho các công dân có công phát hiện và tố cáo gián điệp, chống phá chính quyền.