TV& VIDEO

Chủ đầu tư nhà số 8B Lê Trực

'Cần xử lý nghiêm minh Chủ đầu tư nhà số 8B Lê Trực'

'Cần xử lý nghiêm minh Chủ đầu tư nhà số 8B Lê Trực'

VTV.vn - Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, về những sai phạm của Chủ đầu tư nhà số 8B Lê Trực