TV& VIDEO

chủ đầu tư xây dựng

Nguy cơ thất thoát từ quản lý đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Nguy cơ thất thoát từ quản lý đầu tư hạ tầng nông thôn mới

Sau 3 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên cả nước, xây dựng hạ tầng được đánh giá là phần việc nổi trội hơn cả khi phần lớn các xã đều có một bộ mặt mới khang trang hơn.