TV& VIDEO

chủ đề chính

Chuyển đổi số sẽ là tương lai của hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản

Chuyển đổi số sẽ là tương lai của hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản

VTV.vn - Đây là chủ đề chính của Ngày CNTT Nhật Bản 2017 - Japan ICT Day lần thứ 11 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.