chủ đề chính

Châu Phi thất thoát khoảng 80 tỷ USD/năm

Châu Phi thất thoát khoảng 80 tỷ USD/năm

VTV.vn - Châu Phi mất khoảng 80 tỷ USD do các dòng chảy tài chính bất hợp pháp, chủ yếu liên quan đến các ngành khai khoáng.