TV& VIDEO

chủ động ứng phó với thiên tai

Chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thiểu thiệt hại

Chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thiểu thiệt hại

VTV.vn - Chủ động ứng phó luôn là giải pháp tốt nhất để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây nên.