TV& VIDEO

chu kỳ sống

Bộ sách 3D thú vị “Chu kỳ sống của sinh vật”

Bộ sách 3D thú vị “Chu kỳ sống của sinh vật”

VTV.vn - Bộ sách bán chạy nhất trên thế giới “Chu kỳ sống của sinh vật” đã được Việt hóa với định dạng bộ sách 3D có ứng dụng phần mềm đầu tiên ở Việt Nam.