TV& VIDEO

Chủ nhiệm CLB

Nghị lực phi thường của người khuyết tật Việt Nam

Nghị lực phi thường của người khuyết tật Việt Nam

 Hôm nay (3/12) là Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Đây là dịp cộng đồng quan tâm và hiểu hơn về những vấn đề mà người khuyết tật gặp phải trong cuộc sống đồng thời, khuyến khích, thúc đẩy người khuyết tật tham gia mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.