TV& VIDEO

chủ nợ lớn nhất

Nhật Bản vượt Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Nhật Bản vượt Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

VTV.vn - Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu kho bạc Mỹ.