TV& VIDEO

chủ nợ quốc tế

30.000 người tham gia đại biểu tình tại Hy Lạp

30.000 người tham gia đại biểu tình tại Hy Lạp

VTV.vn - Khoảng 30.000 công nhân Hy Lạp đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Athens và nhiều khu vực khác trên cả nước.