TV& VIDEO

chủ nợ quốc tế

Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách năm 2017

Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách năm 2017

VTV.vn - Quốc hội Hy Lạp vừa thông qua ngân sách năm 2017, trong đó đề ra nhiều biện pháp khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế.