TV& VIDEO

chủ thầu

Thêm 33 lao động Việt Nam tại Libya về nước

Thêm 33 lao động Việt Nam tại Libya về nước

Ngày 16/8, nhóm lao động Việt Nam tại Libya thứ hai gồm 33 người đã được sơ tán an toàn sang Ai Cập bằng đường bộ.