TV& VIDEO

Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia

Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia đối mặt với 19 năm tù

Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia đối mặt với 19 năm tù

VTV.vn - Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia , ông Sam Rainsy có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 19 năm.