TV& VIDEO

chủ tịch hđqt

Trao học bổng “Ước mơ nhỏ” cho HS, SV nghèo vượt khó tỉnh TT-Huế

Trao học bổng “Ước mơ nhỏ” cho HS, SV nghèo vượt khó tỉnh TT-Huế

Quỹ “Ước mơ nhỏ” vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại tỉnh TT-Huế.