TV& VIDEO

chủ tịch thượng viện

Quốc hội Việt Nam mong phát triển quan hệ với Nghị viện Chile

Quốc hội Việt Nam mong phát triển quan hệ với Nghị viện Chile

VTV.vn - Quốc hội Việt Nam mong phát triển quan hệ với Nghị viện Chile, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước sang giai đoạn phát triển mới.