chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ phòng xây vượt phép tại khách sạn EDEN

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ phòng xây vượt phép tại khách sạn EDEN

VTV.vn - TP. Đà Nẵng buộc chủ đầu tư khách sạn Eden là Công ty TNHH Minh Thùy tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai phép.