TV& VIDEO

Chủ tịch VFF

Chủ tịch VFF vui mừng với những kỳ tích của bóng đá Việt Nam năm 2016

Chủ tịch VFF vui mừng với những kỳ tích của bóng đá Việt Nam năm 2016

VTV.vn - Ngày 8/11/2016, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam 2016 Khóa VII (Nhiệm kỳ 2014-2018).