chủ trương chính sách

Không để xấu hình ảnh báo chí trong mắt xã hội

Không để xấu hình ảnh báo chí trong mắt xã hội

VTV.vn - Làng báo phải đấu tranh không để những "con sâu" làm xấu hình ảnh báo chí trong mắt xã hội, chấn chỉnh tình trạng vòi vĩnh, hay "đánh hội đồng" cơ sở.