TV& VIDEO

chủ trương đầu tư

Xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

Xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.