TV& VIDEO

chủ trương đầu tư

Đề xuất dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Đề xuất dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

VTV.vn - Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.