TV& VIDEO

chu vi

Tượng Phật Thích Ca ở núi Tà Cú đạt kỷ lục châu Á

Tượng Phật Thích Ca ở núi Tà Cú đạt kỷ lục châu Á

 Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn chùa Linh Sơn Trường Thọ tại núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận vừa được ghi vào kỷ lục châu Á là “Tượng Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi".