TV& VIDEO

Chùa Côn Sơn

Ngày xuân du hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

Ngày xuân du hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

(VTV News) - Nếu bạn đến Hải Dương vào những ngày đầu Xuân này, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vào những ngày sau Rằm tháng Giêng hàng năm với nhiều hoạt động hấp dẫn.