TV& VIDEO

chưa công bố

Mazda5 2013: Quá ít thay đổi

Mazda5 2013: Quá ít thay đổi

 Không rõ do lười hay đã quá tự tin vào Mazda5 mà hãng Mazda chỉ đổi màu sơn và thêm một số thiết bị "lặt vặt" cho phiên bản 2013.