chưa thực sự

Nhượng quyền thương mại có xu hướng giảm mạnh

Nhượng quyền thương mại có xu hướng giảm mạnh

Các thương hiệu nước ngoài đăng ký nhượng quyền vào Việt Nam đang có xu hướng giảm mạnh. Tin từ Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm, số vụ nhượng quyền thương hiệu đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.