TV& VIDEO

Chùa Trầm

60 năm ngày giải phóng: Kỷ niệm đặc biệt của những người con Hà Nội

60 năm ngày giải phóng: Kỷ niệm đặc biệt của những người con Hà Nội

Năm nay Hà Nội sẽ kỷ niệm tròn 60 năm ngày giải phóng 1954-2014. Sáu mươi năm không phải chặng đường dài so với lịch sử một thành phố nghìn năm tuổi, nhưng là quãng thời gian đặc biệt với những người con Hà Nội.