TV& VIDEO

chùa Việt

Khởi công xây dựng chùa Việt tại châu Âu

Khởi công xây dựng chùa Việt tại châu Âu

VTV.vn - Đây là hoạt động tâm linh đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là CHLB Đức.