TV& VIDEO

chuẩn bị vụ hoa Tết

Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật từ vùng trồng hoa Tết Phú Yên

Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật từ vùng trồng hoa Tết Phú Yên

VTV.vn - Không chỉ những người trồng hoa mà tất cả các hộ dân trong vùng canh tác cùng phải hứng chịu không khí độc hại mỗi lần phun thuốc bảo vệ thực vật.