TV& VIDEO

chuẩn quốc tế

Người dân hưởng chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm quốc tế từ 2018

Người dân hưởng chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm quốc tế từ 2018

VTV.vn - Kể từ 2018, phòng xét nghiệm của các bệnh viện trên toàn quốc sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí quốc tế ISO.