chuẩn quốc tế

Người dân hưởng chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm quốc tế từ 2018

Người dân hưởng chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm quốc tế từ 2018

VTV.vn - Kể từ 2018, phòng xét nghiệm của các bệnh viện trên toàn quốc sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí quốc tế ISO.