chức danh

VTV24 thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 - chức danh Quay phim

VTV24 thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 - chức danh Quay phim

Trung tâm Tin tức VTV24 thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển Đợt 1 - chức danh Quay phim như sau: