chức vụ

UBND tỉnh Nghệ An rà soát bằng cấp của 40.000 cán bộ, công chức

UBND tỉnh Nghệ An rà soát bằng cấp của 40.000 cán bộ, công chức

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã gồm trên 40.000 người trên toàn tỉnh.