TV& VIDEO

chúng bay

Robot ong thụ phấn cho hoa

Robot ong thụ phấn cho hoa

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Havard (Mỹ) cho biết, những con ong robot do họ phát triển có thể sẽ được đưa vào ứng dụng trong vòng 10 năm tới.