TV& VIDEO

chúng con

U19 Việt Nam: 'Chiến thắng này xin dâng lên Đại tướng Giáp'

U19 Việt Nam: 'Chiến thắng này xin dâng lên Đại tướng Giáp'

 Xin gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam ở Malaysia rất nhiều… Và chiến thắng này chúng con xin gửi tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.