TV& VIDEO

chung cư cũ Hà Nội

Cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội: Cần hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và người dân

Cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội: Cần hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và người dân

VTV.vn- Hà Nội đã kêu gọi số vốn đầu tư khổng lồ cho việc cải tạo chung cư cũ trong thành phố. Tuy nhiên, nếu chỉ có riêng vốn, liệu các dự án chung cư cũ tại Hà Nội có thành công?