TV& VIDEO

chung cư Đại Thanh

KĐT Đại Thanh: Phí làm sổ đỏ cao gấp 10 lần mức quy định

KĐT Đại Thanh: Phí làm sổ đỏ cao gấp 10 lần mức quy định

Để nhận được sổ đỏ, các hộ dân Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội phải trả mức phí cao gấp gần 10 lần khung giá quy định của Nhà nước vì phải gánh vô số loại phí vô lý.