TV& VIDEO

chung cư giảng võ

Cải tạo chung cư cũ: Người dân có thể được góp vốn, chọn chủ đầu tư

Cải tạo chung cư cũ: Người dân có thể được góp vốn, chọn chủ đầu tư

(VTV.vn) - Lần đầu tiên người dân sẽ được tham gia góp vốn, thậm chí lựa chọn chủ đầu tư để cải tạo chung cư cũ đang sinh sống.