TV& VIDEO

chưng diện

Những điểm sắm đồ xa xỉ được các tỷ phú ưa chuộng

Những điểm sắm đồ xa xỉ được các tỷ phú ưa chuộng

Tổ chức nghiên cứu tài sản WealthInsight vừa đưa ra một bảng xếp hạng về những thị trường đầu tư hàng xa xỉ (bao gồm tác phẩm nghệ thuật, rượu, xe cổ, đá quý, đồng hồ...).