TV& VIDEO

Chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014

Chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014: Những khoảng khắc ấn tượng

Chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014: Những khoảng khắc ấn tượng

Cặp đôi hoàn hảo đã chính thức khép lại hành trình mùa thứ 3 với chiến thắng thuộc về cặp đôi Hà Duy - Dương Hoàng Yến.