TV& VIDEO

chứng nhận địa lý

Giấy chứng nhận địa lý giúp hồ tiêu gia tăng lợi nhuận

Giấy chứng nhận địa lý giúp hồ tiêu gia tăng lợi nhuận

VTV.vn - Giấy chứng nhận địa lý cho cây hồ tiêu đã giúp các địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị gia tăng lợi nhuận.