TV& VIDEO

chứng nhận hợp quy phân bón

Cấp chứng nhận hợp quy phân bón: Đánh giá quy trình sản xuất trong… 1 ngày

Cấp chứng nhận hợp quy phân bón: Đánh giá quy trình sản xuất trong… 1 ngày

VTV.vn - Để đánh giá quy trình sản xuất phân bón thực tế của công ty Thuận Phong, Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ chỉ mất…1 ngày?