TV& VIDEO

chứng nhận VietGap

TP.HCM đưa ra điều kiện tham gia truy xuất nguồn gốc thịt lợn

TP.HCM đưa ra điều kiện tham gia truy xuất nguồn gốc thịt lợn

VTV.vn - TP.HCM đã đưa ra yêu cầu cho các trang trại, lò mổ muốn đưa lợn vào thành phố và tham gia truy xuất nguồn gốc trong thời gian tới.