TV& VIDEO

chung sống hòa bình

Con người và robot vẫn có thể chung sống hòa bình

Con người và robot vẫn có thể chung sống hòa bình

VTV.vn - Robot hóa các dây chuyền sản xuất đe dọa cướp mất công ăn việc làm của con người. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy, con người và robot có thể chung sống hòa bình với nhau.