TV& VIDEO

chứng thư

Trung tâm thương mại "hố nặng" khi cho thuê mặt bằng

Trung tâm thương mại "hố nặng" khi cho thuê mặt bằng

Khi hợp đồng không rõ ràng và chưa được coi trọng, tình trạng lừa đảo thông qua hoạt động cho thuê qua nhiều tầng nấc trung gian diễn ra là điều khó tránh khỏi.