TV& VIDEO

chứng thực chữ ký số

Đề nghị giảm giá dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đề nghị giảm giá dịch vụ chứng thực chữ ký số

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa yêu cầu giảm giá dịch vụ chứng thực chữ ký số để khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia sử dụng dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử.