TV& VIDEO

chủng tộc

Bức tường nghệ thuật dài 4 km tại Philippines

Bức tường nghệ thuật dài 4 km tại Philippines

Tại Philippines, hơn 1.000 nghệ sỹ và tình nguyện viên đã cùng tham gia vào một dự án nghệ thuật đó là vẽ trên một bức tường dài 4 km với những thông điệp hòa bình.