TV& VIDEO

chứng tự kỷ ở trẻ

Phương pháp trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ

Phương pháp trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ

VTV.vn - Để trị liệu, giáo dục cho trẻ tự kỷ, chuyên gia y tế và giáo dục cần phối hợp nhiều phương pháp với nhau.