TV& VIDEO

chung tuyển

“Nhà sáng chế” đoạt giải nhất Giải báo chí về KH&CN năm 2013

“Nhà sáng chế” đoạt giải nhất Giải báo chí về KH&CN năm 2013

Chương trình Nhà sáng chế, Đài THVN đã giành giải nhất Giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.