TV& VIDEO

chuỗi giá trị

Sơ kết 1 năm thực hiện đề án chuỗi giá trị cá ngừ

Sơ kết 1 năm thực hiện đề án chuỗi giá trị cá ngừ

VTV.vn - Sáng nay (21/7), Bộ NN&PTNT và 3 tỉnh chủ lực về khai thác cá ngừ là Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án chuỗi giá trị cá ngừ.