TV& VIDEO

chuỗi siêu thị lớn

Chính phủ Venezuela tiếp quản chuỗi siêu thị lớn

Chính phủ Venezuela tiếp quản chuỗi siêu thị lớn

Chính phủ Venezuela đã quyết định tiếp quản chuỗi 35 siêu thị do cáo buộc tích trữ hàng hóa, đẩy giá cao hơn giá trị thực gấp nhiều lần.